Elazig Kutlu Dogum Haftasi Etkinlikleri

Kuran-ı Kerim Meali

Duyurular

2014 Kutlu doğum Siyer Sınavı Başvuru Yerleri
2014 Kutlu doğum Siyer Sınavı Başvuru Yerleri

2014 ŞİİR VE MAKALE YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER AÇIKLANDI
2014 ŞİİR VE MAKALE YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER AÇIKLANDI

Kutlu Doğum 6. hafta etkinlik takvimi açıklandı
Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen etkinliklerin 6. haftası takvimi yayımlandı.

Siyer sınavı başvuruları başladı
Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından yapılacak umre ödüllü Kutlu Doğum Siyer Sınavı için Şırnak'ta başvurular alınmaya başlandı.

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI
Peygamber Sevdalıları Platformu 2014 Kutlu doğum etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kutlu Doğum Siyer Sınavı başvurularını almaya başladı.

Kutlu Doğum 3. hafta etkinlik tarihl belli oldu
Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen etkinliklerin 3. haftası takvimi yayımlandı.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU BÖLGE KOORDİNATÖRLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Peygamber Sevdalıları Platformu İletişim Bilgileri

2014 KUTLU DOĞUM 1. HAFTA ETKİNLİK TAKVİMİ
2014 Kutlu Doğum 1. Hafta Etkinlik Takvimi Açıklandı

2014 KUTLU DOĞUM AFİŞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2014 Kutlu Doğum Etkinliklerinde kullanılacak afiş çalışması sitemizden indirilebilir.

SALAVAT KAMPANYASI BAŞLADI
2014 kutlu doğum etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Mewlid etkinliklerinde açıklanmak üzere her sene yapılan salavat kampanyası için start verildi.

Son Videolar

Ayet-Hadis-Söz

Bir Ayet
Ey Muhammed de ki:İbadetiniz (duanız, imanınız) olmasa Rabbim size ne diye değer versin? ( Furkan 77)
 
Bir Hadis
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Allah teâlâ buyuruyor:
"iki ortağın biri, arkadaşına hainlik etmedikçe, ben o iki ortağın üçüncüsüyüm. Ona hainlik ederse, ben aralarından çıkarım."
Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.
 
Bir Söz
Muhammed (sav)’in doğruluğu, faaliyeti, hakikati taharride samimiyeti, sarsılmayan azmi, imanı, kendisini dinlemek istemeyenlere ezeli hakikati dinletmek yolundaki sebatı bana kalırsa onun o cesur ve azimkâr Peygamberin hatem-i risalet olduğunun en kat’i ve en emin delilleridir.(Dr. City Youngest)
 

Veda Hutbesi

Yeni Sayfa 4

"Allaha hamd-ü senâ ederiz. Ona döneriz.

Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerimizden Ona sığınırız.

Allahın hidâyet ettiğini, kimse doğru yoldan çıkaramaz.

Allahın şaşırttığını, kimse doğru yola koyamaz.

Şehâdet ederim ki Tanrı yoktur, sadece Allah vardır.

Birdir, eşi ve benzeri yoktur.

Yine şehâdet ederim ki Muhammed, Onun kulu ve Rasûlüdür."

 

Ey Allahın kulları ..!

 

Allahtan korkmanızı ve Ona itaat etmenizi vasiyet ederim.

 

Ey İnsanlar ..!

 

Sözlerimi iyi dinleyiniz...

Çünkü bu seneden sonra bir daha sizinle burada tekrar buluşup buluşamayacağımı bilmiyorum.

 

Ey İnsanlar ..!

 

Bugünün ne günü olduğunu biliyor musunuz... Burası, Belde-i Haramdır.(Mekkedir) Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da; bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır.

 

Ey Ashabım..!

 

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünki her hâl ve harekeinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski dalâletlere (sapıklıklara) dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız!

 

Ashabım ..!

 

Eskiden câhiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır.

Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalibin torunu Rabianin kan davasıdır.

 

Ashabım ..!

 

Her türlü riba (faiz) kaldırılmıştır İlk kaldırdığım riba, Abdulmuttalibin oğlu Abbasın ettiği ikrazlardır(borç vermelerdir)

Allahın emriyle faizcilik artık yasaktır. Eski câhiliyet devrinden kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır.

Borçlular, alacaklılara yalnız aldıkları parayı ödeyeceklerdir.

Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız...

 

Ashabım..!

 

Kimin yanında bir emanet varsa, onu sahibine versin.

Hediyeler, hediye ile karşılanır.

Başkalarına kefil olan, kefaletin sorumluluğunu üstüne alır.

 

Ey İnsanlar..!

 

Bugün şeytan sizin topraklarınızda yeniden nüfuz ve saltanat kurmak gücünü ebedî sûrette kaybetmiştir.

Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız, onu sevindirmiş olursunuz.

Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız.

 

Ey insanlar ..!

 

Kadınların haklarına riayet ediniz. Bu hususta Allahtan korkunuz.

Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onları Allah adına söz vererek helâl edindiniz.

Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.

Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; onların aile şerefini , sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir.

Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları uyarıp, sakındırabilirsiniz.

Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşrû bir şekilde hertürlü yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını sağlamanızdır.

Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler...Siz de onlara nezâketle muamele edin.

Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi, helâl olmaz.

Kölelerinize gelince... Onlara da yediğinizden yedirmeğe, giydiğinizden giydirmeğe çalışın.

Affedemeyeceğiniz bir hata işlerlerse kendilerine izin verin.

Fakat asla eziyet etmeyin.Çünkü onlar da Allahın kuludur.

 

Ey müminler..!

 

Sözümü iyi dinleyin, iyi anlayın.

Muhakkak ki Rabbiniz birdir. Babanız da birdir, hepiniz Ademin çocuklarısınız... Adem ise topraktandır.

Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur.

Şeref ve üstünlük, ancak fazilet iledir.

Müslüman müslümanın kardeşidir. Bütün müslümanlar kardeştir, eşit hakka mâliktir.

Din kardeşinize ait olan herhangi birşeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası ile olmadıkça, başkası için helâl olmaz.

Haksızlık yapmayın... Haksızlığa da boyun eğmeyin. Ahâlinin haklarını gasp etmeyin.

Sakın benden sonra kâfirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın..

 

Ey Müminler..!

 

Size bir emanet bırakıyorum..Siz ona sıkı sarıldıkça, yolunuzu şaşırmazsınız.

O emanet de Allahın kitabı Kurân dır.

 

Ey Ashabım..!

 

Nefsinize zulmetmeyin...Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

 

Ey İnsanlar..!

 

Allah , herkese düşen miras hakkını Kurân da bildirmiştir.

Mirasçılar için ayrıca vasiyetnâme yapmaya hâcet yoktur.

 

Ey İnsanlar..!

 

Her câni kendi suçunundan kendisi sorumludur.

Hiçbir câninin işlediği suçun cezasını evlâdı çekmez.

Hiç bir evlâdın suçundan da babası sorumlu tutulamaz.

 

Ey İnsanlar..!

 

Mutemâdiyen dönmekte olan zaman, Allahın gökleri, yerleri yarattığı günki vaziyete dönmüştür..

Bir yıl, ay ölçüsüyle oniki aydır.

Bunlardan dördü, haram aylardır.

Bunlardan üçü, arka arkaya Zilka de, Zilhicce, Muharrem dir.

Dördüncüsü Receb tir, ki Cümade-l âhire ile Şaban arasındadır.

Bu sene haram aylar eskilerine geldi. Hac mevsimi yine Zilhicce nin onuncu gününe rastladı.

 

Ey İnsanlar...

 

Allaha kulluk edin. Beş vakit namazınızı kılın.

Ramazan orucunu tutun.

Emirlerime itaat edin.

O takdirde Rabbinizin Cennetine girersiniz.

 

Ey İnsanlar..!

 

Aşırı gitmekten sakınınız.

Sizden öncekilerin mahvolmalarının sebebi, dinde ifratta olmaları idi.

Hac usûllerini benden öğrenin.

Muhakkak olarak bilmiyorum, belki bu seneden sonra bir daha haccedemem.

Bu nasihatlarımı burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki, kendisine bildirilenler, burada bulunanlardan daha iyi anlayarak bunları korumuş olurlar.

 

Ey insanlar..!

 

Yarın beni sizden soracaklar.. Ne dersiniz.. Risâletimi tebliğ ettim mi. Görevimi yaptım mı...

 

Ashab bu soruya hep bir ağızdan EVET..! Yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize nasihat ve tebligatta bulundun. Böylece şehâdet ederiz. der.

Vâdi artık bu sözlerle çalkalanmaktadır.

 

Allah Rasûlü parmağını havaya kaldırarak, üç kez,

 

Şâhid ol Ya Rabbi..!

Şâhid ol Ya Rabbi..!

Şâhid ol Ya Rabbi..!

 

Buyurur.

 

Hz. MUHAMMED (SAV)

 
Elazığ Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri

Kutlu Doğum Haftası etkinlikler kapsamında Elazığ müftülüğü tarafından bazı etkinlikler düzenlenecek.

İl Müftüsü Ömer Kocaoğul yaptığı açıklamada Kutlu Doğum Haftasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu yıl ki kutlamalarda Hz Peygamber ve merhamet eğitimi konularının işleneceğini belirtti.

 Kutlu Doğum haftası nedeniyle Elazığ’da yapılacak etkinlikler hakkında da bilgiler veren Kocaoğul, Etkinlikler kapsamında konferanslar ve sergiler düzenleneceğini aktardı.

 Etkinlikler kapsamında kutlu doğum pilavı vatandaşlara dağıtılacağını söyleyen Kocaoğul, Tüm Elazığlıların kutlu doğum Haftasını tebrik etti.

Kutlu Doğum Haftası etkinlikler kapsamında Elazığ müftülüğü tarafından bazı etkinlikler düzenlenecek.

 İl Müftüsü Ömer Kocaoğul yaptığı açıklamada Kutlu Doğum Haftasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu yıl ki kutlamalarda Hz Peygamber ve merhamet eğitimi konularının işleneceğini belirtti.

 Kutlu Doğum haftası nedeniyle Elazığ’da yapılacak etkinlikler hakkında da bilgiler veren Kocaoğul, Etkinlikler kapsamında konferanslar ve sergiler düzenleneceğini aktardı.

 Etkinlikler kapsamında kutlu doğum pilavı vatandaşlara dağıtılacağını söyleyen Kocaoğul, Tüm Elazığlıların kutlu doğum Haftasını tebrik etti.


 

Google

Facebook

  DİĞERLERİ
Mersin'de 'Rehberê Xelâsî' Buluşması
Son yıllarda başta Doğu ve Güneydoğu bölgeleri olmak üzere tüm Türkiye'de rağbet gören 'Rehberê Xelâsî' adlı Kürtçe mevlidin yazarı Mustafa Turan, mev
D.Bakır'da Kutlu Doğum Hazırlıkları Başladı
Peygamber Sevdalıları Platformu Diyarbakır il Koordinatörlüğü, 2015 Yılı Kutlu Doğum Etkinlik hazırlıkları kapsamında ilk istişare toplantısını gerçek
2015'teki Kutlu Doğum'un İlk Toplantısı Gerçekleştirildi
Peygamber Sevdalıları Platformu, 2015 yılı Kutlu Doğum etkinlikleri için ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Siyer Sınavı'na İtirazlar Hakkında
Siyer Sınavına Girecek Tüm kardeşlerimize başarılar dileriz.
Siyer Sınavına Girecek Tüm kardeşlerimize başarılar dileriz.
Mübarek Üç Aylarınızı Tebrik Ederiz
"Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır." Amin. Bizleri mübarek üç aylara ulaştıran rabbimize hamd olsun. Peyg
Türkiye Peygamberine sahip çıkıyor
Fatih Medreseleri Van Şubesi tarafından 'Türkiye Peygamberine Sahip çıkıyor' adlı bir program düzenlendi. Programda Hür Dava Partisi Van Büyükşehir Be
Peygamber Sevdalıları Platformundan saldırılara kınama
Peygamber Sevdalıları Platformu Gaziantep Koordinatörlüğü, son zamanlarda siyasi partilere, derneklere ve mütedeyyin şahıslara yönelik gerçekleştirile
Batmanlılar Mısır Halkıyla Mana İkliminde Buluştu-foto
Peygamber Sevdalıları Platformu ve Kur`an Nesli Platformu üyesi Hira Der, Adeviyye Meydanı`ndaki direnişe destek vermek amacıyla düzenlediği "Kadir Ge
Peygamber Sevdalıları İstanbul’da bayramlaştı
Peygamber Sevdalıları Platformu Marmara Koordinatörlüğü tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşma törenine yüzlerce kişi katıldı.

n

`Müslüman halk böyle bayramlaşmalara hasret`

n

İzmirli Peygamber Sevdalıları bayramlaştı

n

Avrupa Peygamber Sevdalıları`ndan Cunta`ya Kınama

n

Batman`da coşkulu bayramlaşma

n

Suriye`deki kimyasal vahşete kınama

n

Adana Mazlumları Unutmadı

n

Peygamber Sevdalıları Vitir`de Zalimleri Lanetledi

n

`Hz. İbrahim`in ailesi örnek alınmalıdır`

n

KDSS Sonuçları Açıklandı

n

Fikret Bayram Yaşadıklarını Anlattı

n

Dünya Müslüman Gençlik Haftası etkinlikleri başlıyor

n

Yaz Kur`an kursları 24 Haziran`da başlayacak

n

Solhan'da Kur'an Ziyafeti

n

"Tüm İslam düşmanlarına karşı bir olalım"

n

"Sabır olmazsa ilim olmaz"

n

2013 KDSS SORULARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

n

Siyer Sınavına yatağında katıldı

n

Diyarbakır'ın Fethi coşku ile kutlandı

n

"Bu sınavlarla peygamberimizin hayatını daha iyi öğreniyoruz"

n

Siyer Sınavı'na yer tahsis edilmemesi protesto edildi

n

Sivas'ta "Hadis Yarışması"

n

Kutlu Doğum Siyer Sınavı sona erdi

n

Alçak Nişanyan'dan Hz. Peygambere yine hakaret

n

Kutlu Doğum etkinliklerinin İstatistiği açıklandı

n

Şeyh Malan Köyü'nde Ensar'ı anlama etkinliği

n

Konya siyer yarışmasına hazır

n

"Peygamber Sevdalılarının yanındayız"

n

Silopi'de Kutlu Doğum Siyer Sınavı Heyecanı

n

"Maneviyat güçlendirilmeli"

n

Ceyhan'da siyer sınavı için yer verilmedi

n

Sınavda dereceye giren öğrencilere takdir belgesi

n

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 84 merkezde yapılacak

n

Resulullah'ın mihmandarı Cabir El Ensari

n

Peygambere Hakaret Davası Hapisle Sonuçlandı

n

Cizre'de siyer sınavına büyük ilgi

n

Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

n

Kazlıçeşme Mevlidi değerlendirildi

n

Milli Eğitimden Siyer Sınavı için komik gerekçe

n

Sakal-ı Şerif Batman'da

n

İmam Hatiplilerden Kutlu Doğum etkinliği

n

Mustazaflar Cemiyeti`nden Kandil Mesajı

n

İmam Hatiplilerden kutlu doğum programı

n

İtalyan Hıristiyanlar: Peygamber Sevdalılarından çok etkilendik…

n

Köy-Der'den Balpınar Belediyesi'ne anlamlı plaket

n

Köylerde Kutlu Doğum coşkusu sürüyor

n

Avusturya Salzburg'da Muhammedi sevda

n

Sakal-ı Şerif ve Kutsal Emanetler Batman'da

n

"Bu zihniyetin yeri tarihin çöplüğüdür"

n

Peygamber âşıkları Fuar Alanı'nda buluştu

n

Peygamber sevdası her yerde

Haber Ara

Salavat Teslim

Kategoriler

2014 KUTLU DOĞUM
Duyuru
Makale
Sizden Gelen Şiirler
Mübarek Sahabeleri
Peygamberler Tarihi
Siyer-i Nebi

Multimedya

Tavsiyeler

Son Resimler

2014-Bitlis Kutlu Doğum Etkinliği

2014-Batman Kutlu Doğum Etkinliği

2014-Adana Kutlu Doğum Etkinliği

2014-İkiköprü (İstasyon) Beldesi

2014-Balpınar (Girêsîra)

2014-Dêraqîra Köyü/Beşiri

2014-Cizre Kutlu Doğum Etkinliği

Ziyaretçi Defteri

TARİH : 2014-03-12 -- 14:21:42 tarihinde Alican Özsoy tarafından gönderildi...
Ülke : Türkiye
Şehir : istanbul
Selamun Aleykum
YENİ MESAJ EKLE | MESAJLARI OKU
 
           
Duyuru Efendimizin Özellikleri   Haber Filmler      
Makale Sorularla Efendimiz   Kutlu Doğum Sahabe İklimi      
Sizden Gelen Mektuplar Mübarek Sahabeleri   Amatör Videolar Fragman      
Sizden Gelen Şiirler Efendimizin Nükteleri   Yetişkin Sevdalilar Yabancı      
Siyer-i Nebi Peygamberler Tarihi   Minik Sevdalılar Sesli Medya      
Kutlu Doğum Mesajınız Efendimizin Mucizeleri   Çıkan Albumler