KUTLU DOGUM ETKINLIKLERINDE KULLANILACAK ISIM BELLI OLDU
Kuran-ı Kerim Meali

Duyurular

D.Bakır'da yapılacak "Peygamber'e Saygı Mitingi" hakkında
Fransa'da Peygamber Efendimiz(sav)'e yapılan hakareti kınamak amacıyla 24 Ocak Cumartesi Günü Saat:12.00'de Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek "Peygamber'e Saygı Mitingi'ne" tüm halkımız dav

2015 Kutlu Doğum Siyer Sınavı İçin Başvuru Merkezleri Açıklandı
2015 Kutlu Doğum Siyer Sınavı Başvuru Merkezleri açıklandı. Yarışmaya katılmak isteyenler, listeden kendilerine yakın merkezlere başvurup kayıt yaptırabilirler.

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI
Peygamber Sevdalıları Platformu 2014 Kutlu doğum etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kutlu Doğum Siyer Sınavı başvurularını almaya başladı.

Kutlu Doğum 3. hafta etkinlik tarihl belli oldu
Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen etkinliklerin 3. haftası takvimi yayımlandı.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU BÖLGE KOORDİNATÖRLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Peygamber Sevdalıları Platformu İletişim Bilgileri

2014 KUTLU DOĞUM 1. HAFTA ETKİNLİK TAKVİMİ
2014 Kutlu Doğum 1. Hafta Etkinlik Takvimi Açıklandı

2014 KUTLU DOĞUM AFİŞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2014 Kutlu Doğum Etkinliklerinde kullanılacak afiş çalışması sitemizden indirilebilir.

SALAVAT KAMPANYASI BAŞLADI
2014 kutlu doğum etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Mewlid etkinliklerinde açıklanmak üzere her sene yapılan salavat kampanyası için start verildi.

ETKİNLİK YAPILAN YERLERDE "HER EVE BİR KURAN" KAMPANYASI
Etkinlik Yapılan Yerlerde Her Eve Bir Kur'an-ı Kerim Kampanyamız Hakkında Detaylı Bilgi

Son Videolar

Ayet-Hadis-Söz
Bir Ayet
Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve buna benzer nedenlerle) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurban(ı gönderin). Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin. Kim sizden hasta ise veya başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir). Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolayına gelen bir kurban(ı kesmek gerekir). Bulamayana da, hacc'da üç gün, döndüğünüzde yedi (gün) olmak üzere, bunlar, tamı tamına on (gün) oruç vardır. Bu, ai
 
Bir Hadis
Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Cennet ve Cehennem birbirleriyle münakaşa ettiklerinde; Cennet dedi ki: “Bana güçsüzler ve yoksullar girer.” Cehennem de dedi ki: “Bana da zorbalar büyüklenenler girer.” Bunun üzerine Allah, Cehenneme: “Sen benim azabımsın seninle dilediğimden intikam alırım. Cennete de sen benim rahmetimsin dilediğime seninle rahmet ederim.”
Müslim
 
Bir Söz
Şöyle bir göz atmakla, Hz. Muhammed’in, bütün vasıflarını ve kahramanlıklarını görmek mümkündür. Bunlardan bazıları Peygamberliğinin ilk günlerinde ve bazıları da peygamberliğinden sonra olmuştur. Eşsiz mucizeleri gördüğüm zaman, O’nu rütbe bakımından insanların en büyüğü ve en yücesi olarak mütalaa ediyorum. Hatta; insanlık O’nun bir benzerini görmemiş ve görmeyecektir de.(B. smith)
 

Veda Hutbesi
Yeni Sayfa 4

"Allaha hamd-ü senâ ederiz. Ona döneriz.

Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerimizden Ona sığınırız.

Allahın hidâyet ettiğini, kimse doğru yoldan çıkaramaz.

Allahın şaşırttığını, kimse doğru yola koyamaz.

Şehâdet ederim ki Tanrı yoktur, sadece Allah vardır.

Birdir, eşi ve benzeri yoktur.

Yine şehâdet ederim ki Muhammed, Onun kulu ve Rasûlüdür."

 

Ey Allahın kulları ..!

 

Allahtan korkmanızı ve Ona itaat etmenizi vasiyet ederim.

 

Ey İnsanlar ..!

 

Sözlerimi iyi dinleyiniz...

Çünkü bu seneden sonra bir daha sizinle burada tekrar buluşup buluşamayacağımı bilmiyorum.

 

Ey İnsanlar ..!

 

Bugünün ne günü olduğunu biliyor musunuz... Burası, Belde-i Haramdır.(Mekkedir) Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da; bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır.

 

Ey Ashabım..!

 

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünki her hâl ve harekeinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski dalâletlere (sapıklıklara) dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız!

 

Ashabım ..!

 

Eskiden câhiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır.

Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalibin torunu Rabianin kan davasıdır.

 

Ashabım ..!

 

Her türlü riba (faiz) kaldırılmıştır İlk kaldırdığım riba, Abdulmuttalibin oğlu Abbasın ettiği ikrazlardır(borç vermelerdir)

Allahın emriyle faizcilik artık yasaktır. Eski câhiliyet devrinden kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır.

Borçlular, alacaklılara yalnız aldıkları parayı ödeyeceklerdir.

Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız...

 

Ashabım..!

 

Kimin yanında bir emanet varsa, onu sahibine versin.

Hediyeler, hediye ile karşılanır.

Başkalarına kefil olan, kefaletin sorumluluğunu üstüne alır.

 

Ey İnsanlar..!

 

Bugün şeytan sizin topraklarınızda yeniden nüfuz ve saltanat kurmak gücünü ebedî sûrette kaybetmiştir.

Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız, onu sevindirmiş olursunuz.

Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız.

 

Ey insanlar ..!

 

Kadınların haklarına riayet ediniz. Bu hususta Allahtan korkunuz.

Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onları Allah adına söz vererek helâl edindiniz.

Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.

Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; onların aile şerefini , sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir.

Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları uyarıp, sakındırabilirsiniz.

Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşrû bir şekilde hertürlü yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını sağlamanızdır.

Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler...Siz de onlara nezâketle muamele edin.

Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi, helâl olmaz.

Kölelerinize gelince... Onlara da yediğinizden yedirmeğe, giydiğinizden giydirmeğe çalışın.

Affedemeyeceğiniz bir hata işlerlerse kendilerine izin verin.

Fakat asla eziyet etmeyin.Çünkü onlar da Allahın kuludur.

 

Ey müminler..!

 

Sözümü iyi dinleyin, iyi anlayın.

Muhakkak ki Rabbiniz birdir. Babanız da birdir, hepiniz Ademin çocuklarısınız... Adem ise topraktandır.

Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur.

Şeref ve üstünlük, ancak fazilet iledir.

Müslüman müslümanın kardeşidir. Bütün müslümanlar kardeştir, eşit hakka mâliktir.

Din kardeşinize ait olan herhangi birşeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası ile olmadıkça, başkası için helâl olmaz.

Haksızlık yapmayın... Haksızlığa da boyun eğmeyin. Ahâlinin haklarını gasp etmeyin.

Sakın benden sonra kâfirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın..

 

Ey Müminler..!

 

Size bir emanet bırakıyorum..Siz ona sıkı sarıldıkça, yolunuzu şaşırmazsınız.

O emanet de Allahın kitabı Kurân dır.

 

Ey Ashabım..!

 

Nefsinize zulmetmeyin...Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

 

Ey İnsanlar..!

 

Allah , herkese düşen miras hakkını Kurân da bildirmiştir.

Mirasçılar için ayrıca vasiyetnâme yapmaya hâcet yoktur.

 

Ey İnsanlar..!

 

Her câni kendi suçunundan kendisi sorumludur.

Hiçbir câninin işlediği suçun cezasını evlâdı çekmez.

Hiç bir evlâdın suçundan da babası sorumlu tutulamaz.

 

Ey İnsanlar..!

 

Mutemâdiyen dönmekte olan zaman, Allahın gökleri, yerleri yarattığı günki vaziyete dönmüştür..

Bir yıl, ay ölçüsüyle oniki aydır.

Bunlardan dördü, haram aylardır.

Bunlardan üçü, arka arkaya Zilka de, Zilhicce, Muharrem dir.

Dördüncüsü Receb tir, ki Cümade-l âhire ile Şaban arasındadır.

Bu sene haram aylar eskilerine geldi. Hac mevsimi yine Zilhicce nin onuncu gününe rastladı.

 

Ey İnsanlar...

 

Allaha kulluk edin. Beş vakit namazınızı kılın.

Ramazan orucunu tutun.

Emirlerime itaat edin.

O takdirde Rabbinizin Cennetine girersiniz.

 

Ey İnsanlar..!

 

Aşırı gitmekten sakınınız.

Sizden öncekilerin mahvolmalarının sebebi, dinde ifratta olmaları idi.

Hac usûllerini benden öğrenin.

Muhakkak olarak bilmiyorum, belki bu seneden sonra bir daha haccedemem.

Bu nasihatlarımı burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki, kendisine bildirilenler, burada bulunanlardan daha iyi anlayarak bunları korumuş olurlar.

 

Ey insanlar..!

 

Yarın beni sizden soracaklar.. Ne dersiniz.. Risâletimi tebliğ ettim mi. Görevimi yaptım mı...

 

Ashab bu soruya hep bir ağızdan EVET..! Yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize nasihat ve tebligatta bulundun. Böylece şehâdet ederiz. der.

Vâdi artık bu sözlerle çalkalanmaktadır.

 

Allah Rasûlü parmağını havaya kaldırarak, üç kez,

 

Şâhid ol Ya Rabbi..!

Şâhid ol Ya Rabbi..!

Şâhid ol Ya Rabbi..!

 

Buyurur.

 

Hz. MUHAMMED (SAV)

KUTLU DOĞUM ETKİNLİKLERİNDE KULLANILACAK İSİM BELLİ OLDU2-3-2014
Peygamber Sevdalıları Platformu, 2014 ‘Kutlu Doğum Etkinlikleri’ hazırlıklarına, Türkiye genelinde bulunan Peygamber Sevdalıları Platformu Koordinatörleri ile yaptığı üçüncü toplantıyla devam etti.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ Peygamber Sevdalıları Platformu, 2014 ‘Kutlu Doğum Etkinlikleri’ hazırlıklarına, Türkiye genelinde bulunan Peygamber Sevdalıları Platformu Koordinatörleri ile yaptığı üçüncü toplantıyla devam etti. Kutlu Doğum ayında yüzbinleri bir araya getirip bu ayı çeşitli etkinlikler ile kutlayan Peygamber Sevdalıları Platformu, 2014 "Kutlu Doğum Etkinliklerine" Türkiye geneli Peygamber Sevdalıları Platformu Koordinatörleri ile üçüncüsünü de Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi’nde gerçekleştirdi. Kutlu Doğum ayının yaklaşması münasebetiyle bu yılki hazırlıklara başladıklarını ifade eden dönem sözcüsü Yahya Oğraş, "Peygamber Sevdalıları Platformu olarak inşallah bu yıl geçen yıldan daha fazla yerde, daha çok Peygamber aşığı halkımıza ulaşıp bu kutlu ayı daha yaygın etkinliklerle ihya etmeyi düşünüyoruz.” dedi. Açıklamada kısa bir süre önce ikinci toplantılarını gerçekleştirildiklerini ifade edilen Yahya Oğraş, bu toplantıda da Kutlu Doğum Etkinlikleri’nde yapacakları faaliyetleri kararlaştırıp kamuoyu ve basınla paylaşacaklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Bilindiği üzere 2013 Kutlu Doğum Etkinlikleri kapsamında İki yüz ellinin üzerinde noktada Mevlid Etkinliği düzenlemiştik. 2014 Kutlu Doğum etkinlikleri içinse şu an itibariyle 275 yerde mevlid etkinliği düzenlemesi için platformumuza başvuru yapıldı. Platform olarak bu başvurular tek tek değerlendirmekteyiz. Önümüzdeki günlerde platformumuza yapılacak başvurular değerlendirilecek ve halkımızla paylaşılacak.” Buna göre Peygamber Sevdalıları Platformu Bölge Koordinatörleri 3. İstişare toplantısında alınan kararlar şu şekilde açıklandı. Buna göre; 2014 KUTLU DOĞUM ETKİNLİKLERİNDE KULLANILACAK İSİM -2014 Kutlu Doğum Etkinliklerinde Bu sene yapılacak etkinliklerin ana teması “Kuran ve Sünneti okuma anlama ve yaşama” olarak netleşti. Ayrıca 2014 Kutlu Doğum Etkinlikleri adı: “Yürüyen Kur’an Hz. Muhammed” Olacak.


  DİĞERLERİ
Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Türkiye geneli aynı günde Batman’da da gerçekleşen, “Genç Seda” Kur’a
“Kutlu Doğumu dört gözle bekliyorduk”
Peygamber Sevdalıları Platformu’nun organizatörlüğünde düzenlenen Cizre Kutlu Doğum programı 7’den 70’e Peygamber aşığının katılımıyla büyük bir coşku
Halk,Hz.Mumammed'e olan sevgisini anlattı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı Mahallesi’nde düzenlenen Kutlu Doğum programından sonra duygularını dile getiren vatandaşlar, Hz. Muhamm
Bismil’in Tepe mahallesinde Kutlu Doğum etkinliği
Diyarbakır Bismil ilçesi Tepe mahallesinde Peygamber Sevdalıları Platformu üyesi Bismil Vefa Der tarafından kutlu doğum etkinliği düzenlendi.
Erzincan'da Kutlu Doğum hazırlıkları devam ediyor
İlk Kutlu Doğum etkinliği Dargeçit’te yapıldı
Peygamber Sevdalıları Platformu 2015 kutlu doğum etkinliklerinin ilki Mardin’in Dargeçit ilçesinde düzenlendi.
Van’da Kutlu Doğum toplantısı yapıldı
Peygamber Sevdalıları Platformu Van İl Koordinatörlüğü, 2015 yılı Kutlu Doğum programları için Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.
Avrupa Geneli Kutlu Doğum takvimi açıklandı
Avrupa Peygamber Sevdalıları Platformu, bu yıl Avrupa'nın farklı ülkelerinde düzenleyeceği Kutlu Doğum Etkinlikleri’nin takvimini açıkladı. Takvimde,
Birecik’te Kutlu Doğum Siyer Sınavı ödülleri verildi
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Şubat ayında düzenlenen Kutlu Doğum Siyer Sınavında ilçe bazında derecey
İmam Hatip Liseleri arası hafızlık yarışması finali yapıldı
Milli eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yapılan “İmam Hatip Liseleri arası Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Ezan’ı Güzel

n

Erdemli Gençlik iki Said'i anıyor

n

Avrupa’da Siyer Sınavı gerçekleştirildi

n

“Üstad’ın Risalelerini okudukça terapi oluyoruz”

n

İstanbul Kutlu Doğum Etkinliği Tarihi Açıklandı

n

Esnaftan salavat kampanyasına destek

n

İTTİHAD Heyeti, Nakşibendî Şeyhini ziyaret etti

n

Özlem Ajans’tan Kutlu Doğum’a özel çalışma

n

“Mustazaflar ayağa kalkmadıkça, müstekbirler devrilmeyecektir”

n

Bir anne daha,oğlunun hasretiyle Rabbine şikayete gitti

n

Avrupa Yetim-Der Uganda’da su kuyusu açtı

n

Çiçek,“Çalıştayın bildirgesinde tabuları yıkan maddeler vardı”

n

Bingöl’de sabah namazı sonrası hafızlardan ‘Kur'an ziyafeti’

n

Almanya'dan örnek başörtüsü kararı

n

Avrupa Yetim Der Tokat'ta muhtaçları sevindirdi

n

Peygamber Sevdalılarından Futbol Turnuvası

n

“Çocuklarımıza medrese eğitimini vermeliyiz”

n

Konya’da Siyer Sınavı’nda dereceye girenler ödüllendirildi

n

Avrupa Yetim-Der’den Nijer'de Katarakt ameliyatı

n

Hafızlık talebesi 3 gün sonra tekrar görmeye başladı

n

Kürt Meselesine İslami Çözüm Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

n

“Çalıştayın vahdete vesile olmasını diliyoruz”

n

“Müslüman’a zulmeden Müslüman değildir”

n

Yetim-Der 21 çifti evlendirecek

n

“Türkiye Türklerindir ve Ne Mutlu Türküm” diyenler bu ümmeti böldüler”

n

“Bizi sadece İslam bir araya getirir”

n

“Farklılıklarımıza rağmen bir araya gelmeliyiz”

n

Batman’da 23 Kur’an Hafizesi için merasim düzenlendi

n

Kürt Meselesine İslami Çözüm çalıştayı başladı

n

‘İyilikte Sınır Yoktur!’ kampanyası yetimleri sevindirdi

n

'Çözüm Sürecinde Hizbullah da muhatap alınmalı'

n

Avrupa Yetim Der’den yoksul ailelere et yardımı

n

Hafızlığa ilgi artıyor

n

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Sudan’da Cuma hutbesi okudu

n

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Sudan’da Cuma hutbesi okudu

n

“Yalnızca Mü’min olan ve Allah yolunda ölenler şehittir”

n

İHO-Ebrar, Gaziantep’te muhtaçlara yardım dağıttı

n

Erzincan’da “Her Güne Binler Salavat” kampanyası başlatıldı

n

“Biz Şehadeti dualarımızın en başına koyar, daima talep ederiz.”

n

KDSS Sınavında dereceye girenlere ödülleri verildi

n

“Şehit olmak için şehit gibi yaşamak lazım”

n

Şubat Şehitleri İsviçre'de anıldı

n

Ağrı’da sabah namazında buluşma etkinliği

n

Ahmedinejad:"Şeytanın ölümü, ümmetin vahdeti yakındır"

n

“Umre ziyaretine Mescid-i Aksa’dan başlanması sevindirici”

n

Peygamberler Şehri, Şubat şehitlerini unutmadı

n

“Şehadet kendini Allah ve Resulüne feda etmektir”

n

İHO EBRAR'dan medrese öğrencilerine yardım

n

Şehit Metin Yüksel Fatih Camii avlusunda anıldı

n

“Şehadet sadece İslam’da olan bir kavramdır”

n

Ömer Ürgün hakkın rahmetine kavuştu
Kategoriler
Haber
Makale
Sizden Gelen Şiirler
Mübarek Sahabeleri
Peygamberler Tarihi
Siyer-i Nebi

Multimedya
Kutlu Doğum
Çıkan Albumler
Fragman


Haber Ara

Salavat Teslim

Tavsiyeler

Son Resimler

2014-Bitlis Kutlu Doğum Etkinliği

2014-Batman Kutlu Doğum Etkinliği

2014-Adana Kutlu Doğum Etkinliği

2014-İkiköprü (İstasyon) Beldesi

2014-Balpınar (Girêsîra)

2014-Dêraqîra Köyü/Beşiri

2014-Cizre Kutlu Doğum Etkinliği

 
           
Duyuru Efendimizin Özellikleri   Haber Filmler      
Makale Sorularla Efendimiz   Kutlu Doğum Sahabe İklimi      
Sizden Gelen Mektuplar Mübarek Sahabeleri   Amatör Videolar Fragman      
Sizden Gelen Şiirler Efendimizin Nükteleri   Yetişkin Sevdalilar Yabancı      
Siyer-i Nebi Peygamberler Tarihi   Minik Sevdalılar Sesli Medya      
Kutlu Doğum Mesajınız Efendimizin Mucizeleri   Çıkan Albumler