SAHABE PROGRAMLARI İLE İLGİLİ MESAJI-2020

SAHABE PROGRAMLARI İLE İLGİLİ MESAJI-2020

بسم الله الرحمن الرحيم

VAKFIMIZIN KASIM AYI “YOLUMUZU AYDINLATAN YILDIZLAR”

SAHABE PROGRAMLARI İLE İLGİLİ MESAJI-2020

VAKFIMIZIN “YOLUMUZU AYDINLATAN YILDIZLAR” SAHABE PROGRAMLARI İLE İLGİLİ MESAJI

Yeri, göğü ve içindeki tüm varlığı yoktan var eden, insanı en güzel şekilde yaratıp onu türlü türlü nimetlerle rızıklandıran, kudreti sonsuz olan, Âlemlerin Rabbine sonsuz hamd u senalar olsun.

Salat ve selam; Âlemlere rahmet ve güzel ahlakı tamamlamak üzere insanlığa en güzel örnek olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’ya(aleyhi salatuve’s selam), O’nun pak ehl-i beytine, yolumuzu aydınlatan yıldızlar hükmünde olan O’nun seçkin ashabına ve kıyamete kadar İslam davası için gayret gösteren tüm müminlerin üzerine olsun.

“İslâm’ı ilk önce kabul eden Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah, onlardan razı olmuştur; onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah, onlara içinde ebedî kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.”(Tevbe-100)

“Ashabım, gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete kavuşursunuz.”(Beyhâki)

“Ümmetimin en merhametlisi Hz. Ebubekir, kötülüklere karşı çok çabuk hiddetlenen Hz. Ömer, hayâ hususunda en titiz olan Hz. Osman, şeriat hükümlerini en iyi uy­gulayan Hz. Ali, miras meselelerini en iyi bilen Zeyd b. Sabit, Kur­an-ı Kerim’i en iyi okuyan Ubeyy b. Kab, helal ve haramı birbirinden en iyi ayırt edebilen Muaz b. Cebel’dir. Şüphesiz, her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde b. Cerrah’tır.”(Tirmizi)

Kur’an-i Kerim’in birçok ayetinde Allah-azze ve celle- Ensar ve Muhacir’i övmektedir. Onlar, en zor zamanlarda canlarını ve mallarını hak yolunda feda ederek Allah ve resulünün rızasını kazanmak için gayret gösterdiler. Onlar, Hz. Peygamber’in en yakın arkadaşlarıydılar. Hz. Peygamberin o seçkin ashabının, dost ve yarenlerinin, o yol gösterici kutup yıldızlarının hayatlarının daha yakından bilinmesi; Müslümanların, İslam’ı anlamasında ve yaşamasında kolaylık sağlayacaktır.

Müslümanlar için her bir sahabinin öne çıkan ve örnek alınması gereken bir vasfı vardır. Sadakatin, adaletin, hikmetin, tilavetin, emanetin ve iffetin en güzel örneklerini sergileyen bu seçkin insanlar;  eğitimlerini, her yönüyle örnek alınan Hz. Peygamber’den almıştır. Onları tanımak, Hz. Peygamber’i ve İslam’ı tanımak demektir.

Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak İslam’ın ve onun yüce peygamberinin tanınması için birçok etkinliğe imza attığımız gibi, 2015 yılından itibaren de Kasım ayını Sahabeler Ayı ilan edip her yıl bu ayda farklı sahabeleri yâd ederek halkımızın hizmetine sunuyoruz.

2015 Kasım ayında Hz. Ebubekir’i, “Hz. Ebubekir ve Sadakat”; 2016 Kasım ayında Hz Ömer’i, “Faruk’ul Adil”;  2017 Kasım ayında Hz. Osman’ı, “Hayâ ve Edep Timsali”; 2018 Kasım ayında Hz. Ali’yi “İlmin Kapısı” temasıyla anlatan etkinlikler düzenledik. 2019 yılından itibaren de Aşere-i mübeşşeredensahabelerinyanısıra seçkin hanım sahabeleri de programımıza dâhil ettik.

Bu sene de hanım sahabilerden nübüvvet bahçesinin nadide gülü, çilelerle pişmiş, acılarla olgunlaşmış, iffet ve edeb timsali, babasının annesi, babasının kızı, cennet hanımların efendisi, Firdevslerin Kevser’i, Hasan ve Hüseyin’in annesi, sabrın ve fedakârlığın timsali olan Hz. Peygamber’in kızı Hz. Fatımat’üz Zehra’yı her yönüyle halkımıza tanıtmaya çalışacağız.

Erkek sahabilerden ise ilk Müslümanlardan olan, varlıklı olmasına rağmen tüm mal varlığını geride bırakıp Habeşistan ve Medine’ye hicret eden, malının çokluğundan dolayı “Ya nimetlerin tamamı şimdi verilmişse” diye endişe eden, tüm gazvelerde Hz. Peygamber’le beraber olan, beş yüz develik bir kervanı tek seferde infak edecek derecede cömert olan, cennetle müjdelenen, yolumuzu aydınlatan yıldızlardan olan Hz. Abdurrahman b. Avf’ın hayatını örnek alınması gayesiyle ele alacağız.

Vakfımızın Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar programlarını ihya etmedeki temel amacı; İslam’ı, Hz. Peygamber’i, Allah ve resulüne tam bir teslimiyetle bağlı olan fedakâr sahabileri; halkımıza, ailemize, genç neslimize örnek olma gayesiyle tanıttırmaktır. Bu münasebetle herkesin bu programlardan en güzel şekilde istifade etmesini dileriz. 30.10.2020

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI

Paylaş