VAKFIMIZIN CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE MESAJI-2021

VAKFIMIZIN CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE MESAJI-2021


Şanı yüce Allah’a(cc) hamd ve senalar, peygamberler zincirinin son halkası Hz. Muhammed’e(sav) salât ve selam olsun.

 “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır.” (Tevbe-18)

Mescidler yeryüzünde Allah’ın evleridir. Gökteki yıldızların yer ehlini aydınlattıkları gibi onlar da gök ehlini aydınlatırlar.” (Hadis-i Şerif, Heysemi, Mecmeuz-Zevaid 117)

Değerli Peygamber Sevdalısı Müslüman Halkımız;

Tarihten günümüze toplumların şekillenmesinde, insan hayatının disiplin ve devamlılık arz etmesinde, bilginin rolü ve bu bilgiyi işletme anlamında, taşımanın sorumluluğu küçümsenmeyecek derecede önemlidir.

İslam toplumlarında din görevlileri/hizmetlileri cami ile birlikte anılır. Camiler ve mabetler tarihimizde kutsallarımız arasında sayılmıştır. Allah’ın arzında kurulan ilk mabet, ilk kutsal yapı hiç şüphesiz ki Kabe’i muazzamadır. Diğer mescitlerimiz ise Kabe’nin birer şubesi olarak toplumsal yaşamın ve İslami diriliş ve direnişin filizlendiği mescitler olmuştur. Camiler salt ibadet yeri değil, birer insanlık medresesi, terbiye mekanı olmalıdır. Birer medrese ve mektep, talim ve terbiye yurdu, ahlaki güzelliğin neşet ettiği birlik ve beraberliğin tesis edildiği mazlumların sığınağı, birer suffe mektebi olmalıdır.

Günümüzde bilgi kaynakları çok olmakla birlikte doğru bilgiyi doğru adreslerde aramakta bir o kadar önemlidir. Tarihte toplumların şekillenmesinde din büyüklerinin çok büyük katkısı olmuş, toplumsal yozlaşma ve ahlaki kriz dönemlerinde sorunlara akl-ı selim ve sorumluluk bilinciyle yaklaşan alimler toplumların ayakta kalmasına büyük katkı sağlamıştır. İnsanlık önderleri ve öğretmenlerimiz olan kutlu peygamberlerin bizlere bahşetmiş oldukları medeniyetler zincirinin önemli sacayaklarından, varislerinden olan din adamlarımızın/hizmetlilerinin/büyüklerinin sorumluluğu büyüktür.

Din görevlilerinin/hizmetlilerinin/büyüklerinin topluma yön vermede etkin rolleri olmalıdır. Adil, şeffaf ve tarafsız bir şekilde hakkı ayakta tutma, her türlü istismara karşı vahiy eksenli hareket etme temel şiarları olmalıdır. Dini ve ahlaki değerleri dünyevi çıkar ve siyasi kariyerlere kurban etmemelidirler. Din görevlilerimiz /hizmetlilerimiz toplumun çimentosu olduklarını hiçbir zaman unutmamalıdırlar. Kapitalist dünyanın dünyevileşme hırsı dayatmasına karşı bilgi ve ilimde paylaşımcı olmalıdırlar.

Cami ve mescidlerimizin toplumun ve insanlığın daha çok faydasına kullanılması temennilerimizle tüm din görevlilerimizin/hizmetlilerimizin haftasını en içten dileklerimizle tebrik eder, hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan dileriz. 30.09.2021

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI

Paylaş