“BİZ SENİ ANCAK ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK.” (Enbiya 107)
``O'nu Örnek Almadıkça İnsanlık Huzur Bulamaz``

Hakkımızda

PEYGAMBER SEVDASI NEDİR, PEYGAMBER SEVDALILARI KİMDİR?

Beşeri ideolojilerin İslam dünyasında kasıtlı olarak yaygınlaştırıldığı ve bu fikriyatın kitlelere cazip hale getirilip Müslüman halklara, özellikle de genç nesillere sunulduğu, gençlerin İslam’dan uzaklaştırılıp bu ideolojilerin pençesine düşürüldüğü bir zamanda; İslam güneşinin sönmez ve söndürülemez bir nur olduğunu, zaman ve zeminin şartlarına göre gücünden ve etkisinden hiçbir şeyin eksilmediği hakikatini tüm insanlığa dile getirmek vakfımızın kuruluşunda büyük bir etken olmuştur.

Danimarka’daki karikatür krizi ile 12 Şubat 2006 tarihinde Mustazaf-Der’in düzenlediği Peygamber Efendimize Saygı Mitinginde Diyarbakır İstasyon Meydanında ilk defa yüz binlerce insan Hz. Muhammed (sav) aşkıyla ve O’nun savunucusu olma sıfatıyla bir araya getirilmiştir. Diyarbakır’da düzenlenen Kutlu Doğum etkinliği, dünyanın en kalabalık Kutlu Doğumu olarak tarihe geçerek Peygamber Sevdası için bir araya gelen bu müminlerin ihlaslı çalışmaların neticesi olarak kabul edildi.

‘’Her Müslüman Peygamber Sevdalısıdır’’ düşüncesiyle herhangi bir İslami cemaat, cemiyet, dernek ve gruba bağlı olmak gözetilmeden 2009 yılında İslamî Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek “Peygamber Sevdalıları” adı altında bir oluşuma (platform) gidildi.  Daha sonra vakıf özelliği kazanan platformun şemsiyesi altında Peygamber âşıklarını bir araya getirme, Efendimizi anma, anlama ve anlatma gayesiyle Kutlu Doğum etkinlikleri düzenleme ve Peygamber Efendimizi tanıtma amacıyla yapılacak birçok program ve etkinlik kararları alınarak bu kutlu yola devam edildi.

Zamanın şartlarına ve büyüyen yapısına uygun olarak Vakıf ve vakıflaşma sürecine gidildi. Kasım 2018 tarihinden itibaren artık Peygamber Sevdalıları, çalışma ve hizmetlerini vakıf bünyesinde gerçekleştirme kararını aldı.

Türkiye’nin hemen hemen her ilinde, Şark bölgesinin ekseriyetinde olmak üzere, birçok ilçe, belde ve köylerde Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak Mevlid-i Nebi, Hz. Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama etkinliklerinin yanı sıra Peygamber Efendimizi, dinimizi tanıma ve tanıtma adına Salavat Seferberliği, Kasım Ayında Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar adıyla sahabe programları, Namaz Buluşmaları, Ödüllü şiir ve makale yarışmaları,  Umre Ödüllü O’nu oku, O’nu yaşa Siyer Yarışması, Siyer Mektepleri, Bayramlaşma Etkinlikleri, Kudüs ve Mescid-i Aksa  gibi birçok etkinlik ve faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Bizim öncelikli amacımız asırlardır İslam ile şereflenmiş, İslam’ı hayatının ve kültürünün bir parçası haline getirmiş bu Müslüman toplumun önündeki şeytanın ve dostlarının koyduğu engelleri kaldırmaktır. İnsan ile İslam arasındaki tüm engelleri kaldırmak bizim için büyük ve kutsal bir vazifedir.

Bu görev ve sorumluluk bilinciyle yola koyulan Peygamber Sevdalıları Vakfı, insanlığın başlangıcından bu yana süregelen Hak ile Batıl, İnsan ile Şeytan, Aydınlık ile Karanlık mücadelesini sürdüren peygamberlerin yolunu takip etmektedir. Son peygamber Hz. Muhammed’in(sav) mücadelesini ve “Resulullah’ta sizin için güzel örnekler vardır’’ ayetini kendimize örnek alarak O’na layık bir ümmet olma ümidindeyiz. “İnsanlık O’nu örnek almadıkça huzur bulamaz.” düsturuyla hareket edip O’nu ve yüce yolunu tüm insanlığa tanıtma mücadelesini azimle sürdürme kararlığındayız.

İnsanlığın tek kurtuluş reçetesi olan bu yüce dinin emrettiği ‘İyiliği emredip kötülükten nehyetme’ emrine Lebbeyk diyerek bu kutlu yolda son nefesimizi verene kadar yürüyeceğimize Peygamber Sevdalıları olarak söz veriyoruz.                                                                                                                                                PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI

Paylaş