“BİZ SENİ ANCAK ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK.” (Enbiya 107)
``O'nu Örnek Almadıkça İnsanlık Huzur Bulamaz``

MİSYONUMUZ

“(Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.”(Enbiya- 107) ayet-i celileyi kendimize şiar edinerek O Rahmet Peygamberinin gönderiliş amacının herhangi bir topluluk, zümre, ırk veya devlete değil;  tüm insanlığa gönderilmiş bir Rahmet Peygamberi olduğunu insanlara hikmet ile anlatmak.

“And olsun! Allah’ın Resulünde sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çokça zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”(Ahzab-21) ayet-i kerimenin yönlendirmesiyle O, hayatın her anı ve her alanında Müslümanlara örnek gösterilecek en ideal modeldir.  Söz ve davranışlarında tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olacak çarelerin bulunduğuna, O’nu her yönüyle örnek almakla insanlığın huzur bulacağına inanarak toplumun her kesimini buna davet etmek.

O’nun sünnetine tabi olmak ve sünnetine göre yaşamak, dünya ve ahiret saadetini getireceğini her insana idrak etmesini sağlamak

“Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.”(Kalem-4) ayet-i beyan gereğince En Güzel Örnekte bulunan En Güzel Ahlakı topluma tanıtmak. Örnek ahlakını ve muhabbetini halkımız arasında yaymak ve yerleştirmek. O’nun yüce ahlakıyla ahlaklanan bir nesil yetiştirmeye çalışmak.

“And olsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız O’na çok ağır gelir. O; size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.”(Tövbe-128) ayetince ümmetine karşı çok düşkün ve merhametli olan O Peygambere layık ümmet olmak için gayret etmek, insanları O’nun kurtuluş davetine çağırmak için her türlü imkânları kullanarak O’nu hakkıyla tanımak ve tanıtmak.

“Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir.”(Ahzab-6) ayet-i hükmünce O’nun yüce şahsiyetini ve ilahi davetini kendi nefsimizden, anne-babamızdan, çoluk çocuğumuzdan ve bütün insanlardan daha çok sevmenin imanî bir mesele olduğunu insanlara güzel bir lisan ile dile getirip bunun pratiğinin hayatlarında yaşatmaya sevk etmek.

Peygamber’e itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.(Nisa-80) hükm-i ilahi gereğince O’nun dedikleri ile Kur’an-i Kerim’in dediklerini birbirinden ayırmadan bütüncül bir bakış açısıyla İslam’ı anlamak ve anlatmak. Kur’an-ı Kerimsiz Sünnet, tam anlaşılmayacağı gibi Sünnetsiz Kur’an- ı Kerim de tek başına anlaşılmaz. Kur’an-i Kerim’i, bizzat yaşayarak en iyi şekilde tefsir eden O Nebi’dir. Kur’an ve Sünnet ışığıyla hakikatleri insanlara anlatmak ve göstermek.

Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin.(Haşr-7) hükm-i hikmet gereğince O’nun söz ve davranışların, nefsanî eylemler olmayıp Rahman-ı Rahim’in izniyle gerçekleştiğine ve İslam dininin bir hükmü mesabesinde olduğunu insanlara kavratmak

İslam Dini demek Hz. Muhammed (sav) demektir. İslam’ı tanımak isteyen ancak O’nun hayatını okuyarak öğrenebilir. İnsanlar; O’nu okudukça daha iyi tanıyacak, tanıdıkça daha çok sevecektir. İslam’ı yaşamak isteyen O’nun sünnetine (söz ve davranışlarına) göre hayatını tanzim etmekle yaşayabilir.

O’nu; en güzel sözlü hatip, en güçlü komutan, en adaletli idareci, en başarılı eğitimci, en ideal aile reisi vb. yönleriyle tanımak ve tanıtmak yoluyla bu yönlerinden insanların ilham almasını sağlamak

Toplumsal hayata getirdiği düsturları insanlar arasında tesis etmeye çalışmak. O’nun mesajları doğrultusunda İslamî ve insanî değerlerini korumak ve yaygınlaştırmak.

Peygamber Sevdalısı bir nesil yetiştirmek, bu neslin de kendisinden sonra yetiştireceği Peygamber Sevdalısı bir nesil bırakmak ve bu zincir halkasının kıyamete kadar sürmesi için Yüce Rahman’a dua edip bununla ilgili daimi bir hizmet içerisinde olmak.

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI

Paylaş