VAKFIMIZIN MEVLİD KANDİLİ MESAJI-2021

VAKFIMIZIN MEVLİD KANDİLİ MESAJI-2021


 

Âlemlerin hasretle beklediği Muhammed Mustafa’yı (aleyhisselatu ve’s-selam) rahmet olarak gönderen Yüce Allah’a (Celle Celaluhu) hamd-u senalar olsun. Rahmet olarak geldiği âlemlerin hasretini dindiren, karanlıklardan nura çıkaran ve cehaletten saadete ulaştıran Hz. Muhammed Mustafa’ya (aleyhisselatu ve’s-selam), Ehl-i beytine ve Ashabına salât ve selam olsun.

Yeni bir yılın Rebiulevvel ayında, kutlu viladetini coşkuyla kutlayacağımız Nur Muhammed (aleyhisselatu ve’s-selam kimdir?

İnsanlığın şahid olduğu en yüce şahsiyet, en büyük şefkat abidesi, âlemlerin övüncü, zerreden tüm kürreye kainatın nurefşanı ve her daim dillerde Salat-u Selam Sahibidir Nur Muhammed.

Vahşet içindeki âlemin sevinç ve sürur vesilesi, Adem’den ta son ana kadar biseti rahmet olan, Enbiyalar Serveridir Nur Muhammed.

Yeryüzü zifiri karanlığa bürünmüşken, zulüm kuşanmış kalpler insanlığa vahşet olurken, mahrumların nuruyla aydınlığa kavuştuğu, Mazlumların Necatıdır Nur Muhammed.

Viladetiyle yer ve göklerin şenlenip cana erdiği, mucize dokunuşuyla dengelerin haktan yana değiştiği, arzın emrine amade olduğu, Gönüllerin Şifasıdır Nur Muhammed.

Acının mayasıyla Risalet’e yoğrulan, Rabbinin Rahman namıyla yetim ve öksüz büyüyen, Yüce El-Hafız adıyla şer iblisten korunan, Kimsesizlerin Kimsesidir Nur Muhammed.

Cihanın nur çeşmesi, yüce ahlakıyla yüreklerde emin olan ve meydanı sıdka açan, dağı taşıyla her yerin adını zikrettiği, Tüm Zerrelerin Yad’ıdır Nur Muhammed.

Cehaletin şerrinden vareste (azad) olup, Cebel-i Nur’da nurda nura, Hira’da manevi huzura ulaşan, Vahyi Ekber’in Cibril’den kendisine ulaştığı Güzel Yar ve Çetin Yükün Hamilidir Nur Muhammed.

İlahi emirle birlikte şefkatiyle cehde başlayan, âlemlerin üzerine rahmet yağdıran, çağrısıyla binler lebbeyk sesinin Rabbe gönülden aşkla bağlandığı, Müminlerin Önderidir Nur Muhammed.

Tahtlarını sarstıkça saltanat sahiplerinin azgınlaştığı, Zatına ve ashabına vahşet ve zulümatın yağdığı, ancak sabır ve direniş ile istibdatı boğan, gönülleri imanla buluşturan, Yüreklerin Fatihidir Nur Muhammed.

İslam’ın güneşini bütün cihana yayan, tükenmiş tüm umutları Muciz’ül Beyan’a yönelterek can bulduran, Rabbimizin Ekrem Yaveri’dir Nur Muhammed.

Mekke’den Medine’ye dini şahikaya çıkaran, devleti kemale erdirip dünyaya hükümran eden, ümmete Kur’an ve Sünnet emanetini bırakan, Alemlerin Sultanıdır Nur Muhammed.

Adalet ve şefkati kalplerde filizlenen, ebede dek övülecek ve adı her dem dillerde, sevgisi de tüm sinelerde var olacak olan, Gönüllerin Sertacıdır Nur Muhammed.

İşte 17 Ekim’de, Pazarı Pazartesi’ye bağlayan gece, ebede dek övülecek ve adı her dem dillerde, sevgisi de tüm sinelerde var olacak olan Nur Muhammed’in (aleyhisselatu ve’s-selam) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilini idrak edeceğiz.

Tüm Peygamber Sevdalısı halkımıza bu mübarek gün ve geceyi büyük bir coşku ve heyecanla geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Esnaflarımız ve mahalleli sağlık tedbirlerine de riayet ederek konu komşuya gülsuyu ve şeker ikram edebilir, evlerde mevlid-i şerif okutulabilir, mübarek viladetin hürmetine sohbetler tertiplenebilir, camiler bu akşamda çocuklarımızın cıvıltılarıyla şenlenebilir.

Bu mübarek gün ve gecede Mevlid kandilinin, Peygamber Efendimizin (aleyhisselatu ve’s-selam) bugün de Mazlumların Necatı, Gönüllerin Şifası ve Yüreklerin Fatihi olarak İslam’ın hak ve adalet nizamının hükümran olmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. 16.10.2021   

        PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI

Paylaş