SAHABE PROGRAMLARI İLE İLGİLİ MESAJI-2021

SAHABE PROGRAMLARI İLE İLGİLİ MESAJI-2021

بسم الله الرحمن الرحيم

VAKFIMIZIN KASIM AYI “YOLUMUZU AYDINLATAN YILDIZLAR”

SAHABE PROGRAMLARI İLE İLGİLİ MESAJI-2021

Hamd yerin ve göğün rabbi, görünen ve görünmeyen alemin, zerrenin ve kürrenin rabbi olan Allah (cc)’a olsun. O Allah ki (cc) insanı başıboş bırakmamış, içlerinden nice peygamberler göndermiştir. Salat ve selam Son Peygamber (sav)’e olsun. Ki Efendimiz (sav) güzel ahlakı ile ardından bizlere yol gösteren yeryüzünün yıldızlarını yetiştirmiştir.

“İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler ve bu muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte gerçek mü’minler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır.” (Enfal Suresi 74)

Sahabe (r.anhum) Efendilerimiz ile ilgili K. Kerim’de yüzlerce ayet mevcuttur. Rabbimiz (cc) onları övmüş, Resulullah (sav)’i ve davasını desteklemelerinden ötürü Yüce Kitabına konu etmiştir. Her bir sahabenin hayatı, örnek şahsiyetleri biz mü’minlere birer numune olarak kafi gelebilecek derinliktedir.

Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak İslam’ın ve onun Yüce Peygamberinin tanınması için birçok etkinliğe imza attığımız gibi, 2015 yılından itibaren de Kasım ayını Sahabeler Ayı ilan edip her yıl bu ayda farklı sahabeleri yâd ederek yolumuzu aydınlatan bu parlak kandilleri ve yıldızları tanımaya, hayatlarından istifade etmeye çalışıyoruz.

2015 yılından bugüne kadar Hz. Ebubekir’i, “Hz. Ebubekir ve Sadakat”, Hz Ömer’i, “Faruk’ul Adil”, Hz. Osman’ı, “Hayâ ve Edep Timsali”, Hz. Ali’yi “İlmin Kapısı” temasıyla anlatan etkinlikler düzenledik. 2019 yılından itibaren de Aşere-i mübeşşereden sahabelerin yanı sıra seçkin hanım sahabeleri de programımıza dâhil ettik. 2019’da Sa’d bin Ebi Vakkas ve mü’minlerin annesi Hatice’tü’l-Kübra’yı ele aldık. 2020 Kasım ayında ise Abdurrahman bin Avf ve “Babasının Annesi” Fatima’tü’z- Zehra’yı anlamaya çalıştık.

Bu yıl ise yine Aşere-i Mübeşşereden Talhat-ul Feyyaz ve daha başka güzel lakaplarla övülen Talha bin Ubeydullah Efendimiz ile Allah’ın sevgilisinin sevgili eşi, semadan inen ayetle temizlenen Mü’minlerin Annesi Hz. Aişe’yi ele alacağız. Bunların yanı sıra seminerlerimizde dört erkek sahabi olan Ebu Basir, Ebu Hureyre, Zeyd Bin Harise, Sa’d Bin Muaz ( r.anhüm) ve yine dört hanım sahabi Cüveyriye bint El Haris, Ümmü Ruman, Afra Hatun ve Berire’yi (r.anhünne) işleyeceğiz inşallah.

Peygamber Sevdalılar Vakfı olarak Asrı Saadette yetişen bu yıldızların takip edilmesinin; kurtuluşumuzun yegane kaynağı olduğuna inancımız tamdır. Risaletin yetiştirdiği nadide şahsiyetler olan sahabeler, nübüvvet mirasını bize taşıyan ve Sünnet ile Müslümanlar arasında köprü olan bir nesil olmuşlardır. Özellikle genç kardeşlerimize örnek olacak olan, Mekke’de zenginliği ve güzelliği ile bilinen Talha bin Ubeydullah (r.anh), bir yönü ile iffetin de timsalidir. Genç bacılarımıza da örnekliğin en güzeli olacak Risalet evinin iffetli kadını, iffeti Kur’an vahyi ile mühürlenmiş Aişe Annemizi (r.anha) takdim edeceğiz.

Söz konusu etkinliklerin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden temenni ediyoruz. 01.11.2021

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI

Paylaş