VAKFIMIZIN DÜNYA KUDÜS GÜNÜ MESAJI-2021

VAKFIMIZIN DÜNYA KUDÜS GÜNÜ MESAJI-2021

بسم الله الرحمن الرحيم

VAKFIMIZIN DÜNYA KUDÜS GÜNÜ MESAJI-2021

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam; O’nun kulu ve elçisi olan Hz. Muhammed’e, (aleyhi salatu ve’s-selam) pâk ehl-i beytine ve güzide ashabının üzerine olsun.

“Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.” (İsra-1)

Yüce Allah’ın(cc) kimi peygamberlerine ve bazı kutsal kitaplarına ev sahipliği yapan, etrafının mübarek kılınması ile yeryüzünün en mümtaz beldelerinden biridir Kudüs.

Müslümanların ilk kıblesi ve Peygamberimizin oradan Miraca çıkarak şereflendiği kutsal bir beldedir Kudüs.

Kudüs, Müslümanlar için sadece bir toprak parçası değildir. Bizzat Yüce Allah’ın (cc) mübarek kıldığı bir beldedir. Peygamberlerden bir miras, Hz. Ömer’den, Selahaddin-i Eyyubi’den bir emanettir.

İşte bu kutsal ve mübarek beldemiz zalim Siyonistlerin işgali altındadır ve bir asra yakın habis ur (işgal şebekesi) tarafından zehirlenmektedir. Kudüs, Siyonistlerin elinde inlemekte ve Darus-Selam yurdu,  adeta dar-ı zulüm ve dar-ı katliam yeri haline gelmiştir. Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanların gelip kendisini huzura kavuşturacağı günü özlemle beklemektedir. 

Bilindiği üzere Ramazan’ın son cuması Dünya Kudüs Günü… Ancak bu sene ne yazık ki Türkiye Müslümanları olarak malum salgından dolayı meydanlara inemeyecek, esir Kudüs’ümüzün kurtuluşu için meydanları tekbirlerle inletip bu uğurda canımızı feda etmeye hazır olduğumuzu haykıramayacak, bunun hüznünü kalbimizin ta derinliklerinde hissedeceğiz.

Ancak her şeye rağmen yüreklerimiz, ruhlarımız yine Kudüs sevdasıyla dolup taşmalı,  bu Cuma gündem yine Kudüs olmalı, dünya Müslümanlarının ve halkımızın yüreği bu Cuma her zamanki gibi Kudüs için atmalıdır.

Ey dünya Müslümanları, ey ümmetin âlimleri, aydınları, yöneticileri! Hep beraber Ümmetin namus ve izzetine sahip çıkalım. Kudüs’ün kurtuluşu için birleşip vahdet ipine sarılalım.

Ey Kudüs için mücadele veren yiğit aziz kardeşlerimiz, Allah (cc) size güç ve kuvvet versin! Attığınızı isabet ettirsin, korkunuzu zalimlerin kalbine bir ok gibi saplasın.

Peygamber Sevdalıları olarak, peygamber âşıkları olarak Müslüman halkımıza söz veriyoruz. Şanı yüce peygamberimizin mübarek topraklarından Miraca yükseldiği Kudüs’ün esaretine rıza göstermeyeceğiz. İlk kıblemizin, Mescid-i Aksa’nın Siyonist çetelerin kirli çizmeleri altında çiğnenmesine ilgisiz kalmayacağız. Kudüs davasını davamız bilecek, her platformda, her şart ve durumda Kudüs’ü savunmayı şer’i bir vazife olarak bileceğiz.

Bu vesile ile Peygamber Sevdalıları olarak Kudüs’ün kurtuluşu için canlarımızı vermeye, her türlü bedeli ödemeye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Kudüs davası Ümmetin davasıdır. Kudüs iman ve izzet davasıdır. Kudüs ümmetin namusudur. Ümmet olarak, dünya Müslümanları olarak namusumuzu kurtarmak ise boynumuzun borcudur.

İşgalci terör şebekesinin yok olacağı ve Kudüs’ün kurtuluş muştusunun yürekleri coşturacağı güzel günlere kavuşma dileğiyle İslam Ümmetinin Dünya Kudüs Günü mübarek olsun! 07.05.2021

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI

Paylaş