İTTİHAD-UL ULEMA ve PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI DÜNYA KUDÜS HAFTASI MESAJI-2022

İTTİHAD-UL ULEMA ve PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI DÜNYA KUDÜS HAFTASI MESAJI-2022

بسم الله الرحمن الرحيم

İTTİHAD-UL ULEMA ve PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI DÜNYA KUDÜS HAFTASI MESAJI-2022

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a (cc) hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e(Sallallahu Aleyhi Vesellem) âl ve ashabına salât ve selam olsun.          

“Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.” (İsra-1)

Kudüs davası ümmetin ortak davasıdır. Ümmeti izzete götürecek, vahdeti sağlayacak, ümmetin en şedit düşmanını zillete mahkûm edecek en önemli davalardan biridir. Kudüs’e sahip çıkmak, Kudüs’ü gündeme getirmek, Kudüs’ün kurtuluşu için çalışmak bütün Müslümanlara farzdır. Kudüs ümmetin, Müslüman halkların namus davası hükmündedir.

Bizler Kudüs davasına hizmet edecek, Kudüs’ün kurtuluşuna katkı sağlayacak, Kudüs davasını Müslüman halkların gündemine getirip tanıtacak her hayırlı platformun, gün ve haftanın yanında olacağız. Hiçbir etkinliği diğerine alternatif veya rakip görmeyerek her hayırlı hizmete sahip çıkacağız inşaAllah. Kudüs özgür oluncaya kadar her saatimizin, tüm zamanımızın değişmez maddesi yine Kudüs olmaya devam edecektir.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği ve Filistin Âlimler Birliğinin ortak girişim ve kararıyla geçen yıl ilan edilen Dünya Kudüs Haftası münasebetiyle bizler de etkinlikler gerçekleştirmiş, yapılan programlara da yoğun bir katılım sağlamış, destekte bulunmuştuk.

Bu yıl da inşallah 25 Şubat-04 Mart tarihleri arasında kutlanacak Dünya Kudüs Haftası’nda bünyemizde birçok program düzenleyecek, birçok etkinliğe imza atacak, Kudüs davasına hizmet edecek faaliyetleri hayata geçireceğiz. Amacımız Kudüs’ün özgürlüğüne katkıda bulunmak, Kudüs davası konusunda halkımızı bilinçlendirmektir. Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle İslam ümmetinin en büyük düşmanı olan Siyonist Yahudilerin esaret ve işgali altında bulunan ilk kıblemizin esaretten kurtuluşuna hizmet etmeye vesile olmaktır…

Recep ayının son haftası Kudüs’le ilgili çok önemli bazı olayları içinde barındırdığından Dünya Kudüs Haftası Recep ayının son haftasında kutlanmaktadır. Her şeyden önce bu haftada İsrâ ve Miraç gecesi bulunmaktadır. Bilindiği gibi bu gecede Peygamber Efendimiz, Yüce Allah’ın emriyle önce Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya gitmiş, sonra da göklere yükselmiştir. Yine Hicri 583 yılının Miraç gününde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi komutasındaki İslam Ordusu, Hıttin muharebesinde Haçlılara galip gelerek ilk kıblemiz Mescid-i Aksâ’yı özgürlüğüne kavuşturmuştur.

Bizler de Selahaddin Eyyubi’nin takipçileri ve varisleri olarak Kudüs’ün kurtuluşu için ne gerekiyorsa yapma azmindeyiz. Gücümüz el verdikçe bu davayı omuzlayacak, her platformda bu davanın sözcüsü ve destekçisi olacak ve elimizden geleni yapacağız.

İhya edeceğimiz Dünya Kudüs Haftası etkinliklerine tüm halkımızdan, Kudüs’ün kurtuluşunu arzulayan tüm Müslümanlardan, katil Siyonist çetenin cinayet ve vahşetlerinden muzdarip olan tüm vicdan sahibi, özgür iradeli insanlardan destek ve katılım bekliyoruz.  

İTTİHAD-UL ULEMA

 PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI

                                                                                                           

 

Paylaş