VAKIFLAR HAFTASI İLE İLGİLİ MESAJIMIZ – 2022

VAKIFLAR HAFTASI İLE İLGİLİ MESAJIMIZ – 2022

بسم الله الرحمن الرحيم

       Hamd ve övgü; sonsuz merhamet sahibi olan ve kullarına merhametle muameleyi emreden Yüce Allah’a (Celle Celaluhu), salat ve selam; âlemlere rahmet olarak gönderilen Kutlu Nebi’ye, ashabına ve merhamet yürekli tüm inananların üzerine olsun.

“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” (Buhârî) hadisi şerifi gereğince bir vakıf medeniyeti inşa eden İslam’ın, huzurun kaynağı olan Kur’an’ın ve insanlığın yaşam sahası olan yeryüzünün ortak teması insandır. Allah (Celle Celaluhu), merhametinin bir tecellisi olarak insanlığın hem dünya hem de ahiret saadeti için vahiy ve peygamberler göndermiştir. Bu nedenle imanın ilk meyvesi de, yeryüzünü ayakta tutan şey de merhamettir. Ve yaşanan tüm vahşet ve katliamların temel sebebi ise merhamet yoksunluğudur.

Vakıflar; İslam’ın inşa etmek istediği huzur ve mutluluğun tesisinde en önemli araçlardan biridir. Merhamet temelli kurulan vakıflar, tarih boyunca İslam’ın en güzel ve en şefkatli yüzü olmuştur. İslam’ın bu yüzünün ihmal edilmesi, toplumsal anlamda ciddi bir boşluk ve huzursuzluk sebebidir. Zira bu yapılar, fıtraten sosyal bir tabiata sahip olan, yaratılış olarak üstün olsa da madden zayıf ve muhtaç olan insanoğlunun toplumsal yaşamı için vazgeçilmezdir. Kur’an’da Tevhid’den sonra ısrarla vurgulanan en mühim konu Sosyal Adalet’tir. Tarih boyunca toplumları yok eden ilk sebep inanç yoksunluğu, sonrasında gelen ise sosyal adaletsizliktir.   

Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan vakıflar haftasının temel gayesi, toplumsal anlamda bir yardımlaşma ve kardeşlik bilincinin diri tutulması ve bu anlayışın ihmal edilmeden sonraki nesillere taşınmasıdır. Bunun da gerçekleştirilebilmesinin yegâne çaresi, imanla yoğrulan bir vakıf medeniyetinin her daim diri tutulmasıdır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile şefkat, merhamet, sevgi ve kardeşliğin inşasıdır. Vakıfların bu amaçlarına ulaşabilmesi için toplum olarak maddi ve manevi gerekli desteğin verilmesi gerekir. Ve insanı, Yunus Emre’nin diliyle Yaradan’dan ötürü sevmenin, mahrumiyet ve mahcubiyet içerisinde bırakmadan gözetmenin ihmal edilmemesidir. Aksi takdirde yeryüzünün ve Allah’ın kullarının ihmal edilmesi, semadan da merhamet ve nasibi keser, dünya hayatında huzursuzluk ve öteki âlemde de hüsran sebebi olur.

Bu vesileyle; İslam medeniyetimizin önemli unsurlarından olan ve halka hizmeti Hakk’a hizmet anlayışıyla sürdüren vakıflarımızın Vakıflar Haftasını tebrik ediyor, hayırlı hizmetlerinin devamını diliyoruz. 

 

 

 

 

 

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI

 

 

 

 

                                                                                                           

 

Paylaş