CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE VAKFIMIZIN MESAJI– 2022

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE VAKFIMIZIN MESAJI– 2022

بسم الله الرحمن الرحيم

Kâinatın yegâne sahibi, bizleri en güzel ve en mükemmel doğru yaşam tarzı olan İslam ile şereflendiren Yüce Allah’a (Celle Celâluhu) sonsuz hamd-u senalar olsun. Salat ve selam; yaratılmışların en hayırlısı, İki Cihanın Güneşi, insanlığı karanlıklardan nura çıkaracak olan Kur’an meşalesini elinde tutan Hz. Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi Vesellem), pâk ehl-i beytinin ve her biri birer yıldız hükmünde olan seçkin ashabının üzerine olsun.

            “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.” (Tevbe, 9/18)

            “Kim Allah rızası için mescit yaparsa, Allah, benzerini onun için cennette inşa eder.” (İbnMace, el-Mesacidve’l-Cemaat, 1.)

            Dini inancımızda kendisine “Allah’ın evi” denilen camilerimiz; bireyin statüsüne, ırkına, tenine, yaşına bakılmaksızın insanları toplayan, bir araya getiren ibadet mekânlarımızdır. Cami merkezli olan İslam medeniyetinin oluşturmuş olduğu İslam cemaati de; kardeşliği, yardımlaşma ve dayanışmayı, eşitlik ve fedakârlığı, sevgi ve saygıyı, birlik ve beraberliği benimsemiştir.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) bir hadisi şeriflerinde:“Beldelerde (şehirlerde) Allah’ın en çok sevdiği yerler mescitlerdir.” (Müslim, Mesâcid, 288) buyurmuşlardır.

Camilerimiz, tıpkı bedene kan pompalayan bir kalp gibidir; nasıl ki bir kalp, sağlam çalışıp bedendeki damarlara kan pompalamak ile görevliyse aynı şekilde toplumdaki camiler de İslam’ın kendisine yüklediği işlevi yerine getirmekle toplumu manevi açıdan sağlıklı hale ulaştırır.

İçinde bulunduğumuz hafta, inancımızın birer nişanesi olan bu güzide mukaddes mekânların haftasıdır. Camilerimiz, toplum hayatımızın temel taşlarıdır. İlim ve irfan mekteplerimiz, Kur’ân ve iman medreselerimizdir. Yüce Rabbimizden neslimizi ve bizleri Kâbe’nin birer şubesi olan camilerimizin müdavimlerinden kılmasını, toplum olarak Allah’ın  (Celle Celâluhu) evlerinden hakkıyla ve layıkıyla istifade ettirmesini diliyoruz.

Bu vesile ile bütün İslam âleminin ve kendilerini Hakk’a, halka hizmet için adamış din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik eder, hayırlı nice hizmetlerinin devamını dileriz.

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI

 

 

 

                                                                                                           

 

Paylaş