VAKFIMIZIN “YOLUMUZU AYDINLATAN YILDIZLAR”  SAHABE PROGRAMLARI HAKKINDAKİ MESAJI – 2022

VAKFIMIZIN “YOLUMUZU AYDINLATAN YILDIZLAR” SAHABE PROGRAMLARI HAKKINDAKİ MESAJI – 2022

بسم الله الرحمن الرحيم

Hamd ve övgü; eşi benzeri olmayan, misalsiz şekilde kâinatı ve insanı yaratan, insanlığın nefis ve şeytanın saldırıları karşısında dünya ve ahirette saadete erişmesi için kendilerinden peygamberleri vahiyle gönderen; ilmi, hâkimiyeti her şeyi kuşatan Allah’a aittir.

Server-i enbiya, saadet-i dareynin meşalesi, en güzel ahlakın timsali, mümin gönüllerin sultan-ı fatihi, Müslümanların örnek alması gereken Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesselem)’e salat ve selam olsun.

Hz. Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi Vesselem) insanları davet ettiği İslam’ı hayat rehberi kabul eden ve gecenin zifiri karanlığında gökyüzünde parlayan yıldızlara benzetilen “Ashab-ı Kiram”dır.”(radıyallahu anhum/Allah onlardan razı olsun.) Hz. Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi Vesselem) tedrisatından geçmiş ilk mümtaz Müslüman topluluktur. “Hayat, iman ve cihaddır.” ilkesini, Hz. Peygamber ile tatbik eden ilk cemaattir. Sahabenin, insanlık ailesinin birer ferdi olduğunu göz ardı etmeden, İslam’ı ilk kabul edenler ve şirk düzeni içinde tevhidi mücadelenin ilk temsilcileri olduğu gerçeği hayatlarının bilinmesini gerekli ve haklı kılmaktadır. Sahabe, Hz. Peygamber’in yol arkadaşları ve davasının yarenleridir. Ehl-i küfrün İslam davetini engellemek için yürüttüğü çetin mücadele sürecinde Hz. Peygamber’e omuz veren, hiçbir baskı ve kınamadan çekinmeden Allah yolunda canı, malı feda eden güzide şahsiyetlerdir. Kur’an-ı Kerîm, ‘özelde’ onları insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet diye överek tanıtır. (Âl-i İmrân, 3/110) Haşr suresi 8. ayette ilk müminler topluluğu sahabe hakkında “… Allah’a ve resulüne yardım eden sâdık/doğru olan müminler…” olarak söz edilir. Tevbe suresi 100. ayette ise(Sahabe’den İslam’a girmede ve hayırlı hizmetlerde) Öne geçen ilklerden olan Muhacir ve Ensar ile onlara iyilik ve güzellikle uyanlar (var ya); Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O’ndan hoşnut olmuşlardır ve (Allah) onlara, içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır.” müjdesi verilmiştir.

           Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesselem), kendilerini “İnsanlık tarihinin en hayırlı nesli” (Buhârî, “Feżâʾilü’s-saḥâbe”, 1; Müslim, “Feżâʾilü’s-saḥâbe”, 211, 212), “ümmetin en hayırlıları” (Müsned, V, 350), “cehennem ateşinin yakmayacağı kimseler” (Tirmizî, “Menâḳıb”, 57) ve “cennetlikler” (Müttakī el-Hindî, XI, 539) gibi ifadelerle övmüştür.

               Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak 2015 yılında ilan ettiğimiz “Kasım Ayı Sahabe Ayı” kapsamında her yıl, bu ayda farklı sahabeleri yâd ederek tanımaya, hayatlarından istifade etmeye çalışıyoruz. Bu yıl salon etkinlikleri kapsamında Cennetle müjdelenen sahabelerden “ümmetin emini” Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.anh) ile “Kerbela şahidi” Zeynep Binti Ali (r.anha) ele alınacaktır. Vakfımızın yurt geneli tüm temsilciliklerinde bu ay içerisinde erkek sahabelerden Abdullah bin Selam, Amir bin Füheyre, Ebu Dücane ve Ebu Lübabe, hanım sahabelerden de Ümmü Gülsüm binti Ukbe, Ümmü Hakim binti Haris, Zeyneb binti Abdullah ve Büsre binti Saffan seminer konusu olacaktır.

          Peygamber Sevdalılar Vakfı olarak erkek-kadın Ashab-ı Kiramın takip edilmesinin; rol-model bağlamında “ahsen-i takvim” olarak kurtuluşumuza esin kaynağı olacağına inanıyoruz. Risalet’in yetiştirdiği nadide şahsiyetler olan sahabeler, Nübüvvet mirasını bize taşıyan ve Sünnet ile Müslümanlar arasında köprü olan bir nesil olmuşlardır.

       Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar Sahabe Programlarının hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden temenni ediyoruz. 

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI

 

 

 

 

                                                                                                           

 

Paylaş